หมอแม็พ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันอังคาร, วันศุกร์) และบางพลี (วันพุธ)