โปรโมชั่น

THE TREE DENTAL CLINIC

ฟอกสีฟัน

ราคา 2,999 บาท ฟรีขุดหินปูน
เมื่อใช้สิทธิ ปกส.

ประกันสังคม

ประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท/ปี
อุด-ขูด-ถอน-ผ่า

รีเทนเนอร์

ชิ้นละ 2,000 บาท / คู่ละ 3,000 บาท

จัดฟันใส

เริ่มต้นเพียง 4,500 บาท

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม
แบ่งจ่ายเพียง 9,750 บาท x4 ครั้ง
ปกติ 50,000 บาท