สิทธิ์ทำฟันประกันสังคม 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำอะไรได้บ้าง?

หากคุณเป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่ทำการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน รวมถึงในกรณีที่คุณลาออกจากงานแล้ว ประกันสังคม ทำฟัน ยังให้สิทธิคุ้มครองค่าทำฟันฟรีต่อให้คุณอีก 6 เดือน

ในแต่ละปี สิทธิ์ทันตกรรม 900 บาท จะปรากฏในข้อมูลของผู้ประกันตน ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

  • โดยรายละเอียดการทำฟันประกันสังคม ที่รวมอยู่ในสิทธิประโยชน์ ได้แก่ การ ขูดหินปูนประกันสังคม, การอุดฟัน, การถอนฟัน, และการผ่าตัดฟันคุด ซึ่งทางคลินิกทันตกรรม จะให้สิทธิคุณทำฟันรายการดังกล่าว 900บาท/ปี โดยที่ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลหรือคลินิกที่ทำข้อตกลงไว้ ส่วนค่ารักษาที่เกินผู้ประกันตนก็ต้องรับผิดชอบเอง

รวมถึงคุณยังสามารถเบิกค่ารักษาอื่นๆก็เบิกได้ด้วย (แต่ต้องสำรองจ่าย) เช่น

กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

  • จำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
  • จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน1,500 บาท

กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)
  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)

☎️ นัดหมายปรึกษาเรื่องทันตกรรม หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ The Tree Dental Clinic:

โทร 062-2655898 สาขาบางปู
064-9361459 สาขาบางพลี
061-5469552 พุทธมณฑลสาย4
065-245-7997 สาขาสำโรง
Line: @thetreedental (มีเครื่องหมาย @ ข้างหน้า)