หมอปั๊ป

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สาขาที่ออกตรวจ: พุทธมณฑลสาย4 (วันจันทร์)