หมอกอล์ฟ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Advance orthodontic study club
• สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันศุกร์) และบางปู (วันเสาร์, วันอาทิตย์)