หมออ้ำ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• ป.โท สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและทันตกรรมรากเทียม มศว.
• สาขาที่ออกตรวจ: พุทธมณฑลสาย4 (วันอาทิตย์)