หมอเคนโด้

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• Advanced orthodontic study club
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันจันทร์)