หมอโบ๊ท

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันพฤหัสบดี)