หมอชิป

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตรวิทยาเอ็นโดดอนต์ สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข
• สาขาที่ออกตรวจ: พุทธมณฑลสาย4 (สอบถามทางคลีนิก)