หมอโอ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Advanced orthodontic study club
• Wire club international
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันพุธ) และบางพลี (วันจันทร์)