หมอดิว

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงสาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยมหิดล
• Orthodontic K-course training center
• สาขาที่ออกตรวจ: พุทธมณฑลสาย4 (วันศุกร์)