หมอพลอย

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
• Basic orthodontic center
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันอังคาร) และพุทธมณฑลสาย4 (วันเสาร์)