หมอลูกพลับ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยนเรศวร (เหรียญทอง)
• Advanced orthodontic study club
• E-line orthodontic center
• สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันอังคาร, วันเสาร์)