หมอนุช

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Advanced orthodontic study club
• Wire club international
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันพุธ, วันอาทิตย์)