หมอณัฐ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
• Advanced orthodontic study club
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันพฤหัสบดี)