ไปทำฟันได้ตอนไหน? เมื่อหายจาก COVID-19

แนวทางปัจจุบันตามข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า หลังจากตรวจวินิจฉัยพบว่าเป็นโรค COVID-19 ให้รอหลังจาก 4 สัปดาห์ หรือ 28 วัน จึงจะสามารถเข้ารับบริการได้อย่างปลอดภัย
 

นอกจากนี้ก็ยังมีอีกแนวทางของ American Society of Anesthesiologists (ASA) ที่รายงานถึงการทำหัตถการที่ไม่เร่งด่วนในคนไข้ที่หายจากโควิด โดยนับจากวันที่วินิจฉัย ซึ่งตรงส่วนนี้งานรักษาของหมอฟันส่วนใหญ่ก็เทียบได้กับหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ดังนี้ 

4 สัปดาห์ ในรายที่ไม่มีอาการ หรือในรายที่มีอาการเล็กน้อยที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ

6 สัปดาห์ ในรายที่มีอาการ เช่น ไอ หายใจลำบาก แต่ไม่ถึงกับต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

8-10 สัปดาห์ ในรายที่มีอาการ และมีโรคร่วม เช่น เบาหวาน ภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ และในรายที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล

12 สัปดาห์ ในรายที่ต้องรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

ซึ่งการพบทันตแพทย์ จะต้องทำการคัดกรองความเสี่ยงก่อน และต้องแจ้งแพทย์เรื่องประวัติการเจ็บป่วยให้ทราบด้วย

☎️ นัดหมายปรึกษา หรือสอบถามเพิ่มเติมที่:

โทร 062-2655898 สาขาบางปู
064-9361459 สาขาบางพลี
061-5469552 พุทธมณฑลสาย4
065-245-7997 สาขาสำโรง
Line: @thetreedental (มีเครื่องหมาย @ ข้างหน้า)